پرسش و پاسخ
دکتر امیر طاهری – متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش، کبد و مجای صفراوی

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ شما پیوند کبد انجام می دهید ؟ خیر، مراکز پیوند کبد محدود به بیمارستان امام خمینی تهران و بیمارستان نمازی شیراز هست . آندوسکوپی و نمونه گیری کردن...

بیشتر بخوانید