وظیفه و عملکرد کبد
دکتر امیر طاهری – متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش، کبد و مجای صفراوی