درمان انگل روده
دکتر امیر طاهری – متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش، کبد و مجای صفراوی

درمان انگل و کرم روده

درمان انگل و کرم روده

درمان انگل و کرم روده : به موجود زنده ای که در درون موجود دیگری وجود دارد و در حال زندگی کردن است و از بدن آن موجود تغذیه می کند انگل می گویند . انگل روده...

بیشتر بخوانید