بیماری هایی که از طریق غذا منتقل می شوند
دکتر امیر طاهری – متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش، کبد و مجای صفراوی