درمان هپاتیت

درمان هپاتیت

بیش از اینکه با هپاتیت آشنا شوید بهتر است از عملکرد کبد در بدن آگاهی داشته باشید.کبد  بزرگترین غده در بدن  است و وزن آن چیزی حدود 1.36کیلوگرم  است که با رنگ قهوه ایی مایل به قرمز در زیر دیافراگم  و سمت راست سینه است.کبد از هزاران لوبول تشکیل شده که هر لوبول از چندین سلول مبدی شامل شده است این سلول های کبدی شلول های منابولیک اصلی  کبد می باشند .

 

هپاتیت چیست ؟

هپاتیت در اثر التهاب کبد به وجود می آید .ویروس هپاتیت مهم ترین علت در این