کولیت روده

کولیت روده چیست ؟

یکی از بیماری های التهابی روده کولیت روده یا آماس روده می باشد ، این بیماری سبب التهاب طولانی مدت دستگاه گوارش می شود .
این بیماری به دلیل اینکه مزمن می باشد می تواند خطرناک باشد .
در بیماری کولیت روده داخلی ترین بخش روده بزرگ و راست دوره تحت شعاع قرار می گیرد .
به شکل قطعی نمی توان کولیت روده را درمان کرد ، اما می توان شدت بیماری را کاهش داد .
علایم بیماری کولیت روده :
بسته به شدت کولیت روده علایم و نشانه های بیماری متفاوت