اسهال

اسهال

معمولا اسهال با  زیاد شدن تعداد دفعات مدفوع که با شلی مدفوع همراه است،تعریف می شود.در بسیاری از موارد اسهال با دیگر بیماری ها اشتباه گرفته می شود و برای تشخیص دقیق بیماری افراد باید یه متخصص گوارش مراجعه کنند.اسهال خود می تواند بیشتراوقات علائم بیماری دیگر باشد.درابتدا بهتراست شما  با موارد زیر که خود عارضه هایی جدا از اسهال هستند آشنایی پیدا کنید:

توانا نبودن در نگه داشتن مدفوع و به تاخیر انداختن آن
احتیاج ناگهانی به دفع مدفوع که به قدری شدید است که فرد نمیتواند خود را