سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال بیماری می باشد که اگر در اسرع وقت زود تشخیص داده شود به احتمال خیلی زیاد می توان آن را درمان کرد  . هنگامی که سلول های غیر عادی و به صورت ناهنجار در روده بزرگ که به کولون معروف می باشد و یا در روده راست گسترش پیدا می کنند بدین منظور سرطان کولورکتال بروزمی دهد . سرطان کولورکتال هم مردان و هم زنان را درگیر خود می کند .

سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال

معنای پولیپ  

سرطان کولورکتال معمولا به صورت پولیپ آغاز می شود . پولیپ کاملا بی خطر می باشد که در قسمت داخل روده ها رخ می دهد . پولیپ روده دو نوع می باشد  که به ادنوما و هایپر معروف است . این پولیپ ها هنگامی اتفاق می افتد که در عملکرد  گسترش و رشد سلول های روده بزرگ اختلال رخ می دهد . بیشتر پولیپ ها بی خطر هستند اما بعضی از آن ها امکان دارد سرطانی باشند . اگر  به برداشتن پولیپ ها زود اقدام شود این امر باعث می شود که از سرطان پیشگیری شود .

علائم و نشانه های سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال نشانه های اولیه را دارا نیست به همین علت باید حتما غربالگری صورت گیرد تشخیص زود هنگام بیماری یعنی درمان کردن این بیماری . اگر بیماری در فرد گسترش یابد احتمال دارد در مدفوع خون لحاظ شود و یا فرد به شکم درد دچار شود . کم شدن وزن و یا بالعکس چاقی زیاد – خستگی بدون دلیل – هنگامی که این نشانه ها خودی نشان دهند تومور بزرگتر می شود و به دنبال همین موضوع درمان آن دشوار می باشد .

سرطان کولورکتال دارای چه مراحلی می باشد   

متخصصان همه سرطان هایی را که تشخیص می دهند قسمت بندی و مرحله بندی می کنند که تا تشخیص بدهند سرطان چقدر پیشرفت کرده است . هرچه مراحل بیشتر شود  سرطان کولورکتال پیشرفته تر و جدی تر می شود . میزان و اندازه تومور در اکثر اوقات اهمیت چندانی ندارد

اندازه تومور همیشه مهم نیست. مرحله بندی همچنین کمک میکند پزشک بهتر تصمیم بگیرد چه نوع درمانی برای شما مناسب است.

درجات سرطان کولورکتال

درجه صفر : سرطان تنها در عمیق ترین لایه آستر راست روده و یا روده بزرگ قرار دارد .

درجه اول : سرطان به لایه عضلانی راست روده یا روده بزرگ گسترش یافته است .

درجه دوم : سرطان به لیه بیرونی راست روده یا روده بزرگ گسترش یافته است .

درجه سوم : سرطان به یک یا دو گره لنفاوی در آن قسمت گسترش یافته است .

درجه چهارم : سرطان به قسمت های دیگر بدن مثل کبد – ریه – یا استخوان ها گسترش یافته است .

درصد رها شدن از این بیماری

بهبودی سرطان کاملا بستگی به مرحله سرطان دارد . جراحی می تواند پاسخگوی خوبی برای این بیماری باشد .  جراحی درصد درمان قطعی بسیار زیادی در مراحله اولیه سرطان کولورکتال دارد . پزشک دیگر در آخرین زمان بیماری زمانی که به درجه آخر این بیماری برسد ، تومور و بافت های نواحی آن را بر می دارد . اگر تومور بزرگ باشد پزشک احتمال دارد که مجبور شود قسمت کامل روده بزرگ و یا راست روده را بردارد  . اگر سرطان بر کبد ریه ها و یا اندام های دیگر رسیده باشد  ممکن است از درصد بهبودی کم کند اما به احتمال خیلی زیاد علائم را می کاهد .

برخی از خدمات دکتر طاهری فوق تخصص گوارش

درمان هموروئید بدون جراحی

درمان شقاق بدون جراحی

کولونوسکوپی

آندوسکوپی معده

راه های ارتباطی دکتر طاهری فوق تخصص گوارش

ایمیل : info@doctor-taheri.ir

تلفن : 22889677

22226034

کانال تلگرام

پبج اینستاگرام

با تشکر، مدیریت وب سایت دکتر طاهری فوق تخصص گوارش
شما عزیزان می توانید در صفحه اینستاگرام ما را همراهی کنید